0
Your Cart

Pražské vinice aneb i Pražáci mají své víno.

Po přečtení tohoto nadpisu se jistě lidé z jižní Moravy popadají smíchy za břicho.

Ale možná byste se divili, na kolika místech můžeme najít v Praze vinice. Pro nic za nic se nejmenuje část Prahy 2 Vinohrady. Jak staré pověsti vyprávějí, byl to právě kníže Václav, který v 10. století založil na Pražském hradě vinice. I jeden z nejvýznamnějších českých vladařů, Karel IV., napomohl Praze k rozvoji pěstování vína.

PRAŽSKÉ VINICE

Foto zdroj: www.czechtourism.cz

Nasedněte s námi na loď a poplujeme do Modřan, kde se nachází tzv. Arcibiskupská vinice v příkrém kopci lemující hlavní silnici. Nejjižnější pražská vinice, o celkové výměře 1,1 hektaru, je poskládaná z malých parcel, které jsou pronajaté. Každý vinař zde hospodaří na svém pozemku zvlášť, proto jsou vinice přehlídkou různých odrůd. Záznam o pěstování révy v Modřanech na jižních svazích nad soutokem Vltavy s Berounkou obsahuje už listina knížete Soběslava II. z roku 1178, jíž vinici daroval Vyšehradské kapitule.

Čapněte skleničku vína a jedeme do Vysočan, kde můžeme najít vinici Máchalka. Ta se nachází na kopci vedle městské části Prosek, poblíž bobové dráhy. Historické prameny dokonce zmiňují první výsadbu vinné révy na počátku 12. století za vlády knížete Vladislava I. Po různých historických změnách se obnově vinice věnuje zdejší zemedělské družstvo od roku 1996.

Svatováclavská vinice na Pražském hradě | Foto: CC BY-SA 4.0: Keete 37; Wikimedia
Zdroj: https://prazsky.denik.cz

Se skleničkou v ruce můžete také navštívit mnoho dalších míst, kde se výsadbě vína věnují. Jmenujme třeba Svatováclavskou vinici na Pražském hradě. V Dejvicích pak nalezneme vinici pod názvem Baba. Ta sousedí se stejnojmennou zříceninou. Baba je i jméno celého vrchu, kde se vše nachází.  Zajímavostí je, že již roku 1622 na tomto kopci založil novoměstský měšťan vinici. Roku 1650 zde tehdejší majitel vinice nechal postavit letohrádek s viničným lisem, což dnes připomíná právě zmiňovaná rozvalina.

Doplňme ještě další místa, kde můžeme narazit na pěstovaní révy – magický Vyšehrad, zahrady Strahovského kláštera či žižkovský Vítkov.
Historie Prahy a její vinic je krásná a bohatá. Cesta po pražských vinicích je však opomíjena a jen málokdo je navštíví, natož aby ochutnal zdejší produkci. A to je velká škoda. Proto příště až budete chtít strávit příjemné chvilky, vyrazte do pražských vinic. 

Na zdraví…

P.S. I Pražané mají své dny… a víno

PŘÍPRAVA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *