0
Your Cart

Marketing v alkoholu

Typologie konzumenta alkoholu aneb marketing v alkoholu

Z alkoholu se stal business, o kterém málokterý koncový uživatel má vůbec ponětí. Je řada důvodů proč lidé alkohol kupují a pijí. Někomu chutná, pro jiné je to parťák k utišení žalu nebo oslavě. Ať už je důvod pro nákup jakýkoli, důležitou roli v konzumaci a koupi alkoholu hraje motivace, dostupnost a reklama. Musíme brát v potaz různé faktory, které mají vliv na volbu při nákupu jako třeba sociální okolnosti, časové okolnosti (sezonnost, čas nezbytný k nákupu), geografické zvyklosti a události (co je zvyk pít v dané zemi, různé gastronomické události), důvod nákupu atd… Město nebo venkov bude také vždy hrát určitou roli ve volbě. Co je ale překvapující, je vzdělání spotřebitele. Spotřeba alkoholu má určitý vliv na míru vzdělanosti. Lidé s vysokoškolským anebo dokončeným maturitním vzděláním mají nižší spotřebu alkoholu než lidé se základním vzděláním nebo vyučením. I přes nejrůznější faktory má v globálním měřítku největší vliv na spotřebitele marketing. Jednoduše řečeno, lidé pijí, co znají a v co mají důvěru. 

Existuje určitý rozdíl v kupním chování mužů a žen, který vychází z jejich genetických předpokladů (ostatní pohlaví necháme stranou). Celkový model předpokládá vyšší konzumaci vína a likérů u žen, piva a tvrdého alkoholu u mužů. I když z vlastního okolí jistě znáte mnoho případů, co tuto teorii vyvrací, čísla prodejů mluví jasně. Muži jsou oproti ženám silnějšími konzumenty alkoholických nápojů, což není divu při jejich průměrně vyšší váze, než má něžné pohlaví. Zarážející je spíše pohled společnosti na toto téma. Když pije muž, tak je to daleko více tolerováno než v případě, že pije žena. Proto muži obvykle pijí více ve společnosti a ženy naopak si svoji konzumaci nechávají pro sebe. Důvodem konzumace alkoholu u mužů je skutečnost, že jim alkohol chutná a z důvodu větší zábavy. Zatímco ženy často považují pití alkoholu za společenskou nutnost a slouží jim na uvolnění. 

Dlouhodobá prosperita české ekonomiky a současné koronové období změnily zvyky českého spotřebitele. Zákazník se orientuje více na prémiový alkohol a konzumace se přesunula více do jejich domovů. Jedním z dlouhodobých trendů spotřebitelského chování je změna frekvence návštěvy gastronomického zařízení. Většina hostů nechodí na bujaré večírky do ranních hodin jednou v týdnu, ale navštěvují gastro častěji v týdnu a na kratší čas. Zaměřují se více na zážitek z návštěvy než na maximální objem vypitého alkoholu v jeden moment. To souvisí s trendem přesunu preferencí od levného alkoholu k tomu prémiovému. Tomu také napomáhá celkový rozvoj české gastronomie a to vše se také podepsalo na změně „alkoholické reklamy“.

Značka produktu, její hodnocení v kruzích spotřebitele a odborných kruzích a doporučení od přátel mají nejzásadnější vliv na nákup. Na budování renomé značky si distributoři a výrobci velmi zakládají. Investují nemalé prostředky do reklamních kampaní a sponzoringu. Krásným příkladem povedeného silného marketingu je značka Jägermeister. Konzumace bylinného likéru u mladých spotřebitelů byla ještě před 10 lety prakticky nemyslitelná. Díky silné mediální kampani, promo akcím s přitažlivými hosteskami, sponzoringu hudebních akcí a neuvěřitelně dobré mravenčí práci celého marketingového týmu se podařilo vybudovat něco pozoruhodného. Tato značka zbořila všechny zaběhnuté modely typického českého spotřebitele a nastavila konkurentům laťku velmi vysoko. Ukázala taky sílu marketingu. 

Můžeme vzít příklad ale i z jiného soudku, kde lidé spíše hledají chuť, vlastní zkušenost a kvalitu. To je příklad producenta alkoholu rodinné firmy Žufánek. Té se podařilo vybudovat velmi silné renomé svojí kvalitou a originalitou. Samozřejmě, že i zde musely být vynaloženy nemalé prostředky na propagaci, určitě se ale nebudeme bavit o takových rozpočtech jako mají silné mezinárodní značky. 

Lidé jsou pohodlní. Spokojí se s tím, na co zrovna dávají reklamu v TV. Proč zkoušet něco nového? Však přece v té reklamě říkali, že pravá irská whisky… STOP, tuhle pravou irskou whisky nikdo v Irsku nepije. Proč? Protože je jenom na export, protože je to hezká marketingová kampaň. Bez marketingu by v dnešní přehlcené době nešel dělat žádný pořádný business. To je pravda. Ale mějme na paměti, že marketing je tu za účelem nám něco prodat. Není všechno zlato co se třpytí. Není všechno pravda co se říká. Mějme mysl otevřenou. Čtěme mezi řádky billboardů a televizních spotů. Zkoušejme i nové věci, dejte šanci věcem neznámým.

P.S. Dejte šanci malým věcem, i v malém soudku se dá dělat dobrý alkohol. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *